Standardutveckling · SIS/TK 503

Kundkontaktcenter

En ny global standard för kundkontaktcenter publicerades 2017. Den internationella standarden SS-EN ISO 18295 är fastställd som svensk standard, och är även översatt till svenska.  Syftet med  standarden är att kvalitetssäkra mötet mellan kund och kundkontaktcenter, genom att ställa krav på både uppdragsgivare och kundkontaktcenter. Standarden berör alla som på något sätt bedriver kundkommunikation på distans i form av kundservice, telemarketing, support eller informationstjänster.

Arbetet med standarden

SIS/TK 503 har varit en drivande part i arbetet med den nya standarden och har under arbetets gång bidragit med viktig input utifrån både kundkontaktcenter-, uppdragsgivar- och kundperspektiv.
Bara för att standarden är publicerad betyder det inte att gruppens arbete upphör. Förutom att marknadsföra själva standarden jobbar vi även aktivt med att möjliggöra för certifiering mot standarden för både kundkontaktcenter och uppdragsgivare. 

Det är alltså inte för sent för dig som vill engagera dig i arbetet med att skapa ökad kvalitet i mötet mellan kundkontaktcenter och kund.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 6 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
Föreningen Kontakta Sverige, Stockholm
H1 Communication AB, Östersund
Kalix TELE 24 AB, Kalix
Kombispel i Sverige AB, Stockholm
Responda Group AB, Kista
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-Dokument Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Tina Wahlroth
Ordförande
Föreningen Kontakta Sverige