Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18295-2:2017

Kundkontaktcenter - Del 2: Krav för uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter (ISO 18295-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
I detta dokument anges kraven för verksamheter som använder tjänster från kundkontaktcenter (KKC).
Dokumentet syftar till att säkerställa att kundernas förväntningar uppfylls på ett kontinuerligt sätt genom
att KKC förses med lämpliga metoder och ledning som bidrar till att kraven i ISO 18295-1 efterlevs.
Detta dokument gäller för uppdragsgivare som använder sig av både interna och externa KKC, oberoende
av storlek, bransch och kanal (både inkommande och utgående).

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Customer contact centres - Part 2: Requirements for clients using the services of customer contact centres (ISO 18295-2:2017)

Artikelnummer: STD-8029327

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-01

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15838:2009