Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 54-2:2017

Certifieringsordning för uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2:2017

Status: Gällande

Omfattning
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera uppdragsgivare som använder tjänster från kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-2:2017, inklusive krav på utförande av revision. För certifiering enligt SS-EN ISO 18295-2:2017 krävs att det kundkontaktcenter som är utförare av uppdraget är certifierad enligt SS-EN ISO 18295-1:2017.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kundkontaktcenter, SIS/TK 503

Internationell titel: Certification scheme for clients using the services of customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-2:2017

Artikelnummer: STD-80006205

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-22

Antal sidor: 16