Standard Technical specification · SIS-TS 54-1:2017

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1:2017

Status: Withdrawn

· Replaced by: SIS/TS 54-1:2021
Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 54-1:2017

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1:2017
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Certifieringsordningen anger krav på certifieringsorgan som ska certifiera kundkontaktcenter enligt SS-EN ISO 18295-1:2017, inklusive krav på utförande av revision.

För certifiering enligt SS-EN ISO 18295-1:2017 krävs inte att uppdragsgivare till kundkontaktcenter är certifierad enligt SS-EN ISO 18295-2:2017, oavsett internt eller externt KKC. Externt KKC behöver inte uppdragsgivarens tillåtelse att utvärdera kontaktcentret, under tid för uppdragsgivarens specifika uppdrag.

Subjects

Services for companies (03.080.20)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-TS 54-1:2017

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1:2017
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80006203

Edition: 1

Approved: 8/21/2018

No of pages: 16

Replaced by: SIS/TS 54-1:2021