Standard Technical specification · SIS/TS 54-1:2021

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 54-1:2021

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 700 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar krav för certifieringsorgan som utför revision och certifiering av kundkontaktcenters, KKC, uppfyllelse av kraven enligt SS-EN ISO 18295-1.

Subjects

Services for companies (03.080.20)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 54-1:2021

Certification scheme for customer contact centres according to SS-EN ISO 18295-1
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 700 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80031451

Edition: 2

Approved: 10/1/2021

No of pages: 12

Replaces: SIS-TS 54-1:2017