Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006)

Artikelnummer: STD-59858

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-06

Antal sidor: 9

Korrigerar: SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17025:2018