Standard Svensk standard · SS-EN 295-3/A1

Avlopp - Lerrör och rördelar - Del 3: Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 295-3:2012

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 3: Test methods

Artikelnummer: STD-24031

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-20

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 295-3

Ersätts av: SS-EN 295-3:2012