Standard Ikraftsättning · SS-EN 295-3

Avlopp - Lerrör och rördelar - Del 3: Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 295-3:2012 Tillägg: SS-EN 295-3/A1

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Vitrified clay pipes and fittings and pipe jointsfor drains and sewers - Part 3: Test

Artikelnummer: STD-10088

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 295-3:2012