Standard Svensk standard · SS-ISO 13265:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Anslutningar i mark - Metod för provning av tätningsprestanda under lång tid hos tätningar i elastomer genom uppskattning av tätningstrycket (ISO 13265:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13265:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Anslutningar i mark - Metod för provning av tätningsprestanda under lång tid hos tätningar i elastomer genom uppskattning av tätningstrycket (ISO 13265:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the long-term sealing pressure of elastomeric seals in assembled joints for buried non-pressure sewerage plastics piping and ducting systems.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13265:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Anslutningar i mark - Metod för provning av tätningsprestanda under lång tid hos tätningar i elastomer genom uppskattning av tätningstrycket (ISO 13265:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Joints for buried non-pressure applications -Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure (ISO 13265:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74331

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-03

Antal sidor: 24