Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13480-2:2017+C3:2021 , SS-EN 13480-2:2017+C3:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges kraven för stålprodukter som används för industriella rörledningar och stöd.
För vissa andra metalliska material än stål, såsom segjärn, aluminium, nickel, koppar och titan, är krav angivna eller kommer att anges i separata delar av detta dokument.
För metalliska material som inte täcks av en harmoniserad materialstandard och som sannolikt inte heller kommer att bli det inom en nära framtid, ges specifika regler i denna del eller i ovan anförda delar av detta dokument.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Artikelnummer: STD-80026826

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-29

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Ersätter: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017/A1:2018

Ersätts av: SS-EN 13480-2:2017+C3:2021 , SS-EN 13480-2:2017+C3:2021