Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 13480-2:2017/A1:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A2:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A3:2018

Omfattning
Denna del av denna Europastandard anger kraven på material (inklusive metalliska pläterade material) för industriella rörledningar och stöd av metalliska material som omfattas av EN 13480-1. Den är för närvarande begränsad till att omfatta stål med tillräcklig seghet. Denna del av denna Europastandard är inte tillämplig på material i krypområdet. ANM. Andra material kommer att läggas till senare genom ändringar. Dokumentet anger kraven för val, kontroll, provning och märkning av metalliska material för tillverkning av industriella rörledningar.

Ämnesområden

Rör Allmänt Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Artikelnummer: STD-80000692

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-24

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 13480-2:2017

Ersätter: SS-EN 13480-2:2012+C5:2016 , SS-EN 13480-2:2012+C5:2016