Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2012+C5:2016

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017 Tillägg: SS-EN 13480-2:2017/A1:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A2:2018 , SS-EN 13480-2:2012/A3:2018

Omfattning
Denna del av denna Europastandard anger kraven på material (inklusive metalliska pläterade material) för industriella rörledningar och stöd av metalliska material som omfattas av EN 13480-1. Den är för närvarande begränsad till att omfatta stål med tillräcklig seghet. Denna del av denna Europastandard är inte tillämplig på material i krypområdet.

ANM. Andra material kommer att läggas till senare genom ändringar.

Dokumentet anger kraven för val, kontroll, provning och märkning av metalliska material för tillverkning av industriella rörledningar.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8022101

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-22

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 13480-2:2012+C5:2016

Ersätter: SS-EN 13480-2:2012+C4:2015 , SS-EN 13480-2:2012+C4:2015

Ersätts av: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017