Standard Svensk standard · SS-EN 13480-2:2017/A1:2018

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the requirements for materials (including metallic clad materials) for industrial piping and supports covered by EN 13480-1 manufactured from of metallic materials. It is currently limited to steels with sufficient ductility. This Part of this European Standard is not applicable to materials in the creep range. Revision of Table B.2-9 (bolts and nuts) with respect to changes made in latest version of EN 10269:2013.

Ämnesområden

Rör Allmänt Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Artikelnummer: STD-80007499

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-23

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN 13480-2:2012+C5:2016 , SS-EN 13480-2:2012+C5:2016 , SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017