Standard Swedish standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Metallic industrial piping - Part 2: Materials

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13480-2:2017+C3:2021 , SS-EN 13480-2:2017+C3:2021
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges kraven för stålprodukter som används för industriella rörledningar och stöd.
För vissa andra metalliska material än stål, såsom segjärn, aluminium, nickel, koppar och titan, är krav angivna eller kommer att anges i separata delar av detta dokument.
För metalliska material som inte täcks av en harmoniserad materialstandard och som sannolikt inte heller kommer att bli det inom en nära framtid, ges specifika regler i denna del eller i ovan anförda delar av detta dokument.

Subjects

General (23.040.01) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) (23.040.09)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80026826

Edition: 1

Approved: 10/29/2019

No of pages: 92

Also available in: SS-EN 13480-2:2017+C2:2019

Replaces: SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017 , SS-EN 13480-2:2017/A1:2018

Replaced by: SS-EN 13480-2:2017+C3:2021 , SS-EN 13480-2:2017+C3:2021