Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor (ISO 4628-1:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4628-1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor (ISO 4628-1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 4628 beskriver ett system för beteckning för mängd, storlek samt intensitet av fel genom förändringar i färg- eller lackskiktets utseende och sammanfattar de allmänna principerna för systemet som används i hela ISO 4628. Detta system är avsett att användas särskilt för sådana fel som orsakats genom åldring och utomhusexponering, samt för likformiga förändringar såsom färgförändringar, till exempel gulning.
De andra delarna av ISO 4628 innehåller bildstandarder eller andra hjälpmedel för bedömning av specifika typer av fel. I möjligaste mån har redan befintliga bedömningssystem använts som utgångspunkt.
Denna del av ISO 4628 kan även användas för bedömning av fel som inte omfattas av de andra delarna av ISO 4628.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor (ISO 4628-1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2003)

Artikelnummer: STD-35690

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-05

Antal sidor: 13

Ersätter: SS 184201

Ersätts av: SS-EN ISO 4628-1:2016