Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2003)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 4628-1:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 4628 beskriver ett system för beteckning för mängd, storlek samt intensitet av fel genom förändringar i färg- eller lackskiktets utseende och sammanfattar de allmänna principerna för systemet som används i hela ISO 4628. Detta system är avsett att användas särskilt för sådana fel som orsakats genom åldring och utomhusexponering, samt för likformiga förändringar såsom färgförändringar, till exempel gulning.
De andra delarna av ISO 4628 innehåller bildstandarder eller andra hjälpmedel för bedömning av specifika typer av fel. I möjligaste mån har redan befintliga bedömningssystem använts som utgångspunkt.
Denna del av ISO 4628 kan även användas för bedömning av fel som inte omfattas av de andra delarna av ISO 4628.

Subjects

Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4628-1:2004

Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-35690

Edition: 1

Approved: 3/5/2004

No of pages: 13

Replaces: SS 184201

Replaced by: SS-EN ISO 4628-1:2016