Standard Svensk standard · SS 184201

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av färgskikt - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4628-1:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184201

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av färgskikt - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184201

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av färgskikt - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av fel - Del 1: Allmänna principer och skalor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of degradation of paint coatings - Designation of intensity, quantity and size of common types of defect - Part 1: General principles and rating schemes

Artikelnummer: STD-6457

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-06-25

Antal sidor: 4

Ersätts av: SS-EN ISO 4628-1:2004