Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15181-1:2007

Färg och lack - Bestämning av utlakningshastighet av biocider från på växtförhindrande färg - Del 1: Allmänna metoder för extraktion av biocider (ISO 15181-1:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15181 specifies a general method for extracting biocides from antifouling paint films into artificial seawater under specified laboratory conditions. It is used in conjunction with the other parts of ISO 15181 to determine the amounts of specific biocides in the extract, for example copper and/or certain organic biocides, and to enable the release rate of those biocides from the paint filmunder the specified laboratory conditions to be calculated.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 1: General method for extraction of biocides (ISO 15181-1:2007)

Artikelnummer: STD-61282

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-06-18

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-EN ISO 15181-1:2004