Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15181-1:2004

Färg och lack - Bestämning av utlakningshastighet av biocider från påväxtförhindrande färg - Del 1: Allmänna metoder för extraktion av biocider (ISO 15181-1:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15181-1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15181-1:2004

Färg och lack - Bestämning av utlakningshastighet av biocider från påväxtförhindrande färg - Del 1: Allmänna metoder för extraktion av biocider (ISO 15181-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15181 is one of a series of standards dealing with the sampling and testing of paints, varnishes and related products.
This part of ISO 15181 specifies a general method for extracting biocides from paint films of antifouling paints into a specified artificial seawater under specified conditions. It is used in conjunction with ISO 15181-2 to determine the amount of copper biocides in the extract and allow the calculation of the release rate of the biocide from the paint film.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15181-1:2004

Färg och lack - Bestämning av utlakningshastighet av biocider från påväxtförhindrande färg - Del 1: Allmänna metoder för extraktion av biocider (ISO 15181-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 1: General method for extraction of biocides (ISO 15181-1:2000)

Artikelnummer: STD-37572

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 15181-1:2007