Standard Ikraftsättning · SS-EN 1605

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av deformation vid specifika last- ochtemperaturförhållanden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1605:2013 Tillägg: SS-EN 1605/A1:2006

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions

Artikelnummer: STD-20548

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-09

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 1605:2013