Standard Svensk standard · SS-EN 1605:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av deformation vid specifika last- och temperaturförhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the deformation occurring under specified conditions of compressive load, temperature and time. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89483

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1605 , SS-EN 1605/A1:2006