Standard Svensk standard · SS-EN 1605/A1:2006

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av deformation vid specifika last- och temperaturförhållanden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1605:2013

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-46593

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-05

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 1605

Ersätts av: SS-EN 1605:2013