Standard Svensk standard · SS-EN 1606:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1606:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the compressive creep of specimens under various conditions of stress. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1606:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of compressive creep

Artikelnummer: STD-89482

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1606 , SS-EN 1606/A1:2006