Standard Svensk standard · SS-EN 1606:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av krypning vid konstant tryckspänning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the compressive creep of specimens under various conditions of stress. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89482

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1606 , SS-EN 1606/A1:2006