Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23993:2010

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Värmekonduktivitet - Bestämning av beräkningsvärden (ISO 23993:2008, rättad version 2009-10-01)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives methods to calculate design thermal conductivities from declared thermal conductivities for the calculation of the thermal performance of building equipment and industrial installations.

These methods are valid for operating temperatures from -200 °C to +800 °C.

The conversion factors, established for the different influences, are valid for the temperature ranges indicated in the relevant clauses or annexes.

Ämnesområden

Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76129

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-13

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 23993:2008