Standard Svensk standard · SS-EN 14114

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos installationer - Beräkning av vattenångdiffusion - Isolering på kalla rör

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15758:2014

Omfattning
This standard specifies a method to calculate the density of water vapour flow rate in cold pipe insulation systems, and the total amount of water diffused into the insulation over time. This calculation method presupposes that water vapour can only migrate into the insulation system by diffusion, with no contribution from airflow. It also assumes the use of homogeneous, isotropic insulation materials so that the water vapour partial pressure is constant at all points equidistant from the axis of the pipe. The standard is applicable when the temperature of the medium in the pipe is above 0 oC. It applies to pipes inside buildings as well as in the open air.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems

Artikelnummer: STD-32576

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-14

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN ISO 15758:2014