Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15758:2014

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos installationer - Beräkning av vattenångdiffusion - Isolering på kalla rör (ISO 15758:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for calculating the density of the water vapour flow rate in cold pipe insulation systems, and the total amount of water diffused into the insulation over time. The calculation method presupposes that water vapour can only migrate into the insulation system by diffusion, with no contribution from airflow. It also assumes the use of homogeneous, isotropic insulation materials so that the water vapour partial pressure is constant at all points equidistant from the axis of the pipe.

This International Standard is applicable when the temperature of the medium in the pipe is above 0 °C. It applies to pipes inside buildings as well as in the open air.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101871

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14114