Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15758:2014

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos installationer - Beräkning av vattenångdiffusion - Isolering på kalla rör (ISO 15758:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15758:2014

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos installationer - Beräkning av vattenångdiffusion - Isolering på kalla rör (ISO 15758:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for calculating the density of the water vapour flow rate in cold pipe insulation systems, and the total amount of water diffused into the insulation over time. The calculation method presupposes that water vapour can only migrate into the insulation system by diffusion, with no contribution from airflow. It also assumes the use of homogeneous, isotropic insulation materials so that the water vapour partial pressure is constant at all points equidistant from the axis of the pipe.This International Standard is applicable when the temperature of the medium in the pipe is above 0 °C. It applies to pipes inside buildings as well as in the open air.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15758:2014

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos installationer - Beräkning av vattenångdiffusion - Isolering på kalla rör (ISO 15758:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems (ISO 15758:2014)

Artikelnummer: STD-101871

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14114