Standard Svensk standard · SS-EN ISO 52017-1:2017

Byggnaders energiprestanda - Sensibel och latent värmebelastning och innetemperatur - Del 1: Generella beräkningsmodeller (ISO 52017-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 52017-1:2017 specifies the general assumptions, boundary conditions and equations for the calculation, under transient hourly or subhourly conditions, of the internal temperatures (air and operative) and/or the heating, cooling and humidification and dehumidification loads to hold a specific (temperature, moisture) set point, in a single building zone. No specific numerical techniques are imposed by ISO 52017-1:2017. Specific calculation procedures based on the generic calculation procedures of ISO 52017-1:2017 are given in ISO 52016-1. The specific simplifications, assumptions and boundary conditions in ISO 52016-1 are tailored to the respective application areas, such as the energy need for heating and cooling and for humidification and dehumidification, hourly internal temperature, design heating and cooling and humidification and dehumidification load. NOTE Table 1 in the Introduction shows the relative position of ISO 52017-1:2017 within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in ISO 52000-1.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Värmeisolering (92.300.96)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Sensible and latent heat loads and internal temperatures - Part 1: Generic calculation procedures (ISO 52017-1:2017)

Artikelnummer: STD-8027725

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-27

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 13792:2012 , SS-EN 15265:2007 , SS-EN 15255:2007 , SS-EN ISO 13791:2012