Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13792:2012

Byggnaders termiska egenskaper - Beräkning av inomhustemperatur på sommaren i ett rum utan mekanisk kylning - Förenklade metoder (ISO 13792:2012)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 52017-1:2017 , SS-EN ISO 52016-1:2017

Omfattning
ISO 13792:2011 specifies the required input data for simplified calculation methods for determining the maximum, average and minimum daily values of the operative temperature of a room in warm periods: a) to define the characteristics of a room at the design stage in order to avoid overheating in summer; b) to define whether the installation of a cooling system is necessary or not.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Värmeisolering (92.300.96)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods (ISO 13792:2012)

Artikelnummer: STD-85861

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-26

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN ISO 13792:2005

Ersätts av: SS-EN ISO 52017-1:2017 , SS-EN ISO 52016-1:2017