Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13792:2005

Byggnaders termiska egenskaper - Beräkning av inomhustemperatur på sommaren i ett rum utan mekanisk kylning - Förenklade metoder (ISO 13792:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13792:2012

Omfattning
This document specifies the required input data for simplified calculation methods for determining the maximum, average and minimum daily values of the operative temperature of a room in the warm period: a) to define the characteristics of a room in order to avoid overheating in summer at the design stage; b) to define whether the installation of a cooling system is necessary or not. Clause 6 gives the criteria to be met by a calculation method in order to satisfy this document.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40235

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 55

Ersätts av: SS-EN ISO 13792:2012