Standard Svensk standard · SS-EN 15265:2007

Byggnaders energiprestanda - Dynamiska metoder för beräkning av uppvärmningsbehov och kylbehov - Krav och valideringsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 52017-1:2017 , SS-EN ISO 52016-1:2017

Omfattning
This European Standard specifies a set of assumptions, requirements and validation tests for procedures used for the calculation of the annual energy needs for space heating and cooling of a room in a building where the calculations are done with a time step of one hour or less.

Ämnesområden

Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation procedures

Artikelnummer: STD-62866

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 84

Ersätts av: SS-EN ISO 52017-1:2017 , SS-EN ISO 52016-1:2017