Standard Svensk standard · SS-EN 13496:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av mekaniska egenskaper hos armeringsnät av glasfiber

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies equipment and procedures for determining the tensile strength and elongation of glass fibre meshes which are used for the reinforcement of the base coat in External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the mechanical properties of glass fibre meshes as reinforcement for External Thermal Insulation Composite Systems with renders (ETICS)

Artikelnummer: STD-99630

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-10-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13496