Standard Svensk standard · SS-EN 15715:2009

Värmeisoleringsprodukter - Instruktioner för montering och infästning vid brandteknisk provning - Fabrikstillverkade produkter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing of factory made thermal insulation products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products - Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing - Factory made products

Artikelnummer: STD-71727

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-12

Antal sidor: 104