Standard Svensk standard · SS-EN 17101:2018

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - PU limskum för utvändiga värmeisoleringssytem (ETICS)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods of identification and test methods for the performance evaluation of one-component PU foams used as adhesive foam. Other foams are not covered by this document.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for buildings - Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

Artikelnummer: STD-80006576

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-10

Antal sidor: 36