Standard Svensk standard · SS-EN 13172:2012

Värmeisoleringsprodukter - Utvärdering av överensstämmelse

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the procedures and the criteria for the evaluation of the conformity of a thermal insulating product with the relevant European product specification.
This European Standard applies to factory made products for buildings, factory made products for building equipment and industrial installations, in-situ products for buildings, in-situ products for building equipment and industrial installations and to external thermal insulation composite systems.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products - Evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-84875

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-01-30

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13172:2008