Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 137005:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar kompletterande krav samt ger rekommendationer och information till SS-EN 13369:2018 inom ramen för det som är tillåtet enligt SS-EN 13369:2018.
Relevanta val av säkerhetsfaktorer för betongkonstruktioner enligt SS-EN 1990, SS-EN 1991 och SS-EN 1992 (Eurokoderna) anges i de nationella tillämpningsreglerna till respektive eurokod, inte i SS-EN 13369:2018 och inte i detta dokument.
ANM. Angående eurokoderna och deras tillämpning för förtillverkade bärverksdelar av betong, se bilaga S.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Precast concrete products - Common rules - Application of EN 13369 in Sweden

Artikelnummer: STD-80012203

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-28

Antal sidor: 28

Finns även på: SS 137005:2018

Ersätts av: SS 137005:2023