Standard Swedish standard · SS 137005:2018

Precast concrete products - Common rules - Application of EN 13369 in Sweden

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 137005:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137005:2018

Precast concrete products - Common rules - Application of EN 13369 in Sweden
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar kompletterande krav samt ger rekommendationer och information till SS-EN 13369:2018 inom ramen för det som är tillåtet enligt SS-EN 13369:2018.
Relevanta val av säkerhetsfaktorer för betongkonstruktioner enligt SS-EN 1990, SS-EN 1991 och SS-EN 1992 (Eurokoderna) anges i de nationella tillämpningsreglerna till respektive eurokod, inte i SS-EN 13369:2018 och inte i detta dokument.
ANM. Angående eurokoderna och deras tillämpning för förtillverkade bärverksdelar av betong, se bilaga S.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137005:2018

Precast concrete products - Common rules - Application of EN 13369 in Sweden
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80012203

Edition: 2

Approved: 5/28/2019

No of pages: 28

Also available in: SS 137005:2018

Replaced by: SS 137005:2023