Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 137005:2023 , SS 137005:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna svenska standard innehåller kommentarer och förtydliganden till SS-EN 13369:2013 inom ramen för det som är tillåtet enligt SS-EN 13369:2013 eller de standarder som SS-EN 13369:2013 hänvisar till för att underlätta dess tillämpning i Sverige.
Val av säkerhetsfaktorer som definieras i SS-EN 1990 - SS-EN 1999 (eurokoderna) anges i de nationella tillämpningsreglerna till respektive eurokod, inte i SS-EN 13369:2013 och inte denna standard.
ANM. Angående Eurokoderna och deras tillämpning för förtillverkade bärverksdelar av betong se den informativa bilagan S.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137005:2018

Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler - Tillämpning av EN 13369 i Sverige
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Förtillverkade betongprodukter, SIS/TK 191

Internationell titel: Precast concrete products - Common rules - Application of EN 13369 in Sweden

Artikelnummer: STD-80019253

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-28

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 137005:2018

Ersätter: SS 137005:2012

Ersätts av: SS 137005:2023 , SS 137005:2023