Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast

Status: Gällande

Omfattning
Assessment of actions arising from accidental human activity including impact and collisions from wheeled vehicles, ships, derailed trains and helicopters on roofs and gas explosions in buildings - their analysis and determination of design values to be used in the structural design of buildings and civil engineering works. Procedures for risk analysis and technical measures to reduce consequences.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102113

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-08

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1991-1-7:2006 , SS-EN 1991-1-7:2006