Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast

Status: Gällande

Omfattning
(1) EN 1991-1-7 ger metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända olyckslaster. (2) EN 1991-1-7 ger:— metoder baserade på kända olyckslaster, — metoder baserade på begränsning av utbredningen av ett lokalt brott.(3) EN 1991-1-7 behandlar:— definitioner och beteckningar (kapitel 1); — klassificering av laster (kapitel 2);— dimensioneringssituationer (kapitel 3); — stöt (kapitel 4); — explosion (kapitel 5); — utformning för konsekvenser av ett lokalt brott i byggnader på grund av en ospecificerad orsak (informa-tiv bilaga A); — information om riskvärdering (informativ bilaga B); — dynamisk dimensionering för påkörning (informativ bilaga C); — invändig explosion (informativ bilaga D).

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Artikelnummer: STD-8019183

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-08

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1991-1-7:2006 , SS-EN 1991-1-7:2006