Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010 , SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Tillägg: SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014 , SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 885 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 885 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 616 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1991-1-7 ger principer och råd för bestämning av olyckslaster vid dimensionering av byggnader och broar och omfattar följande laster: 

 • påkörningslaster från fordon, tåg, fartyg och helikoptrar, 
 • laster orsakade av invändiga explosioner, 
 • effekter av lokalt brott på grund av en ospecificerad orsak. 

EN 1991-1-7 är avsedd att användas av byggherrar, beställare, projektörer, entreprenörer och behöriga myndigheter. EN 1991-1-7 är avsedd att användas tillsammans med SS-EN 1990, de andra delarna av EN 1991 och EN 1992-1999, vid dimensionering av bärverk. 

EN 1991-1-7 ger metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända olyckslaster. 

EN 1991-1-7 ger: 

 • metoder baserade på kända olyckslaster, 
 • metoder baserade på begränsning av utbredningen av ett lokalt brott. 

EN 1991-1-7 behandlar: 

 • definitioner och beteckningar (kapitel 1); 
 • klassificering av laster (kapitel 2); 
 • dimensioneringssituationer (kapitel 3); 
 • stöt (kapitel 4); 
 • explosion (kapitel 5); 
 • utformning för konsekvenser av ett lokalt brott i byggnader på grund av en ospecificerad orsak (informativ bilaga A); 
 • information om riskvärdering (informativ bilaga B); 
 • dynamisk dimensionering för påkörning (informativ bilaga C); 
 • invändig explosion (informativ bilaga D). 

Regler för dammexplosioner i silos ges i EN 1991-4. Regler för påkörning från fordon på brodäck ges i EN 1991-2. 

EN 1991-1-7 behandlar inte specifikt olyckslaster på grund av yttre explosioner, krigs- eller terroristhandlingar, eller kvarstående stabilitet hos byggnader eller anläggningar utsatta för jordbävningar, brand, etc.

Omfattning
(1) EN 1991-1-7 ger metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända olyckslaster.


(2) EN 1991-1-7 ger:
— metoder baserade på kända olyckslaster,
— metoder baserade på begränsning av utbredningen av ett lokalt brott.

(3) EN 1991-1-7 behandlar:
— definitioner och beteckningar (kapitel 1);
— klassificering av laster (kapitel 2);
— dimensioneringssituationer (kapitel 3);
— stöt (kapitel 4);
— explosion (kapitel 5);
— utformning för konsekvenser av ett lokalt brott i byggnader på grund av en ospecificerad orsak (informa-tiv bilaga A);
— information om riskvärdering (informativ bilaga B);
— dynamisk dimensionering för påkörning (informativ bilaga C);
— invändig explosion (informativ bilaga D).

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 885 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 885 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 616 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68297

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-27

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 1991-1-7:2006

Ersätter: SS-ENV 1991-2-7