Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-7:2006

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010 , SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010 Amended by: SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014 , SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014
Scope
(1) EN 1991-1-7 ger metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända olyckslaster. (2) EN 1991-1-7 ger: — metoder baserade på kända olyckslaster, — metoder baserade på begränsning av utbredningen av ett lokalt brott. (3) EN 1991-1-7 behandlar: — definitioner och beteckningar (kapitel 1); — klassificering av laster (kapitel 2); — dimensioneringssituationer (kapitel 3); — stöt (kapitel 4); — explosion (kapitel 5); — utformning för konsekvenser av ett lokalt brott i byggnader på grund av en ospecificerad orsak (informa-tiv bilaga A); — information om riskvärdering (informativ bilaga B); — dynamisk dimensionering för påkörning (informativ bilaga C); — invändig explosion (informativ bilaga D).

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-68297

Edition: 1

Approved: 7/27/2006

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 1991-1-7:2006

Replaces: SS-ENV 1991-2-7