Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Status: Valid

Scope
(1) EN 1991-1-7 ger metoder och regler för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar för kända och okända olyckslaster.

(2) EN 1991-1-7 ger:
— metoder baserade på kända olyckslaster,
— metoder baserade på begränsning av utbredningen av ett lokalt brott.

(3) EN 1991-1-7 behandlar:
— definitioner och beteckningar (kapitel 1);
— klassificering av laster (kapitel 2);
— dimensioneringssituationer (kapitel 3);
— stöt (kapitel 4);
— explosion (kapitel 5);
— utformning för konsekvenser av ett lokalt brott i byggnader på grund av en ospecificerad orsak (informa-tiv bilaga A);
— information om riskvärdering (informativ bilaga B);
— dynamisk dimensionering för påkörning (informativ bilaga C);
— invändig explosion (informativ bilaga D).

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8019183

Edition: 1

Approved: 6/8/2014

No of pages: 16

Also available in: SS-EN 1991-1-7:2006/A1:2014

Amendment: SS-EN 1991-1-7:2006 , SS-EN 1991-1-7:2006