Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-7: Allmänna laster - Olyckslast

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Artikelnummer: STD-105533

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-08

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 1991-1-7:2006/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 1991-1-7:2006 , SS-EN 1991-1-7:2006