Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15941:2012

Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer för byggprodukter - Metodik och form för generiska data

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report supports the development of Environmental Product Declarations (EPD).

It assists in using generic data according to the core product category rules (prEN 15804) during the preparation of EPD of construction products, processes and services in a consistent way, and also in the application of generic data in the environmental performance assessment of buildings according to prEN 15978.

The requirements for the use of generic data are described in prEN 15804.

Ämnesområden

Övriga aspekter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hållbarhet hos byggnadsverk, SIS/TK 209

Internationell titel: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology and data for generic data

Artikelnummer: STD-86317

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-14

Antal sidor: 28