Standard Svensk standard · SS-ISO 12006-2

Strukturering av information om byggnadsverk - Del 2: Ramverk för klassificering av information

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 12006-2:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12006-2

Strukturering av information om byggnadsverk - Del 2: Ramverk för klassificering av information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 12006-2 definierar ett ramverk för klassifikation med definitioner och en uppsättning rekommenderade tabeller, dock inte med detaljerat innehåll. Standarden är avsedd för organisationer som utvecklar och publicerar klassifikationssystem på en nationell eller regional grund. Denna del av ISO 12006-2 är tillämplig för hela livscykeln för ett byggnadsverk, inklusive projektering och produktion, underhåll och rivning samt både för hus och anläggning. Den identifierar klasser för uppordning av information och anger hur dessa klasser är relaterade. Denna del av ISO 12006-2 listar de tabeller som rekommenderas att utvecklas och användas för att klassa medlemmar av varje klass enligt definierade vyer eller principer för specialisering och ger exempel på rubriker som skulle kunna förekomma i dessa tabeller. Den tillhandahåller inte ett komplett operativt klassifikationssystem. Klassifikationstabeller kan variera i detaljer för att passa lokala behov.

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12006-2

Strukturering av information om byggnadsverk - Del 2: Ramverk för klassificering av information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification of information

Artikelnummer: STD-32607

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 49

Ersätts av: SS-ISO 12006-2:2015