Standard Swedish standard · SS-ISO 12006-2

Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification of information

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 12006-2:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 12006-2

Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification of information
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 12006-2 definierar ett ramverk för klassifikation med definitioner och en uppsättning rekommenderade tabeller, dock inte med detaljerat innehåll. Standarden är avsedd för organisationer som utvecklar och publicerar klassifikationssystem på en nationell eller regional grund. Denna del av ISO 12006-2 är tillämplig för hela livscykeln för ett byggnadsverk, inklusive projektering och produktion, underhåll och rivning samt både för hus och anläggning. Den identifierar klasser för uppordning av information och anger hur dessa klasser är relaterade. Denna del av ISO 12006-2 listar de tabeller som rekommenderas att utvecklas och användas för att klassa medlemmar av varje klass enligt definierade vyer eller principer för specialisering och ger exempel på rubriker som skulle kunna förekomma i dessa tabeller. Den tillhandahåller inte ett komplett operativt klassifikationssystem. Klassifikationstabeller kan variera i detaljer för att passa lokala behov.

Subjects

General (91.010.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 12006-2

Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification of information
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-32607

Edition: 1

Approved: 6/28/2002

No of pages: 49

Replaced by: SS-ISO 12006-2:2015