Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007+A1:2010

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007+A1:2010

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en metod för specificering av kriterier för utformning och installation av sy-stemskorstenar, av byggnation av platsbyggda skorstenar och för relining av befintliga skorstenar. Information ges också om idriftsättning av skorstenar. Denna Europastandard behandlar därtill förbindelsekanaler. Denna Europastandard är inte tillämplig för fristående skorstenar som omfattas av EN 13084-1. Denna Europastandard utesluter skorstenar betecknade H (skorstenar för höga övertryck) samt skorstenar till rumsförslutna värmeanläggningar. I denna Europastandard avser begreppet ”installation” även konstruktion.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007+A1:2010

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

Artikelnummer: STD-75452

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-16

Antal sidor: 80

Finns även på: SS-EN 15287-1:2007+A1:2010

Ersätter: SS-EN 15287-1:2007 , SS-EN 15287-1:2007