Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15287-1:2007+A1:2010 , SS-EN 15287-1:2007+A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the method of specifying the design, installation criteria for system chimneys, construction of custom built chimneys, and the relining of existing chimneys. It also gives information on commissioning of chimneys. This European Standard also deals with connecting flue pipes. This European Standard does not apply to freestanding chimneys covered by EN 13084-1. This European Standard excludes chimneys designated H (high positive pressure chimneys) and chimneys for room-sealed heating appliances. For the purpose of this European Standard the term "installation" includes construction.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

Artikelnummer: STD-63155

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 15287-1:2007

Ersätter: SS-EN 12391-1:2004

Ersätts av: SS-EN 15287-1:2007+A1:2010 , SS-EN 15287-1:2007+A1:2010