Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15287-1:2007+A1:2010 , SS-EN 15287-1:2007+A1:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en metod för specificering av kriterier för utformning och installation av sy-stemskorstenar, av byggnation av platsbyggda skorstenar och för relining av befintliga skorstenar. Information ges också om idriftsättning av skorstenar. Denna Europastandard behandlar därtill förbindelsekanaler. Denna Europastandard är inte tillämplig för fristående skorstenar som omfattas av EN 13084-1. Denna Europastandard utesluter skorstenar betecknade H (skorstenar för höga övertryck) samt skorstenar till rumsförslutna värmeanläggningar. I denna Europastandard avser begreppet ”installation” även konstruktion.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-1:2007

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 1: Skorstenar för ej rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

Artikelnummer: STD-73971

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 15287-1:2007

Ersätter: SS-EN 12391-1:2004

Ersätts av: SS-EN 15287-1:2007+A1:2010 , SS-EN 15287-1:2007+A1:2010