Standard Svensk standard · SS 50212

Byggtoleranser - Samverkan mellan olika specificerade avvikelser och toleranser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 1803

Omfattning
Denna internationella standard beskriver de olika toleranser som kan användas vid noggrannhetsspecifikation i tillverkning, utsättning och montering. Den illustrerar var det finns avvikelser, som begränsas av dessa toleranser. Exempel ges för olika typer av avvikelser som samverkar.

Ämnesområden

Byggnader (91.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Tolerances for building - Relationship between the different types of deviations and tolerances used for specification

Artikelnummer: STD-5702

Utgåva: 2

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-ISO 1803